Sympozjum Pielęgniarskie

REJESTRACJA!

Sympozjum Pielęgniarskie

KOMITET NAUKOWY

SYMPOZJUM PIELĘGNIARSKIE


 

prof. dr hab. n.med. Wojciech Golusiński - Sekretarz Generalny EHNS, Prezes Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi 
mgr Zofia Cwalina -  Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, Pielęgniarka Naczelna Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
mgr Anita Szymańska - Pielęgniarka Oddziałowa Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
mgr Ewa Szukała - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgnioarek Onkologicznych Oddziału Terenowego w Poznaniu
mgr Katarzyna Sołtysiak - Pielęgniarka Oddziałowa Oddział Radioterapii I Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu


 

 15 WRZEŚNIA 2017R.

 

 

 

Podział godzin

 

 

 

Tytuł wykładu

 

 

 

Wykładowca

 

9.30 - 9.40

 

Powitanie gości i uroczyste rozpoczęcie konferencji

 

mgr Zofia Cwalina

 

 

 

Wykłady inauguracyjne

 

9.40 - 10.00

 

Wyzwania stojące przed pielęgniarstwem onkologicznym

 

mgr Zofia Cwalina

 

10.00 - 10.30

 

Dysfagia u chorych z nowotworami głowy i szyi

 

dr. n med. Anna Żebryk - Stopa

 

10.30 - 12.10

 

 

 

I sesja

 

 

Nowe technologie w laryngologii, chirurgii głowy i szyi jako wyzwanie dla pielęgniarki

 

mgr Zofia Cwalina

 

mgr Katarzyna Kabacińska

 

lic. Anna Szeremiota

 

10.30 - 11.00

 

Wykład wprowadzający:

 

Innowacyjne metody leczenia chorych z nowotworami głowy i szyi jako wyzwanie dla pielęgniarek oddziałów laryngologicznych

 

mgr Anita Szymańska

 

11.00 - 11.30

 

Pielęgnacja skóry u pacjentów napromienianych z powodu nowotworów głowy i szyi

 

mgr Katarzyna Sołtysiak

 

11.30 - 12.00

 

Porady dla pacjentów po operacji usunięcia krtani -  pielęgnacja tracheostomy

 

mgr Tomasz Roman Wardowicz

 

12.00 - 12.10

 

Dyskusja i podsumowanie sesji

 

 

12.10 - 12.40

 

 

 

PRZERWA KAWOWA

 

12.40 - 15.10

 

 

 

II sesja

 

 

 Pielęgniarka członkiem zespołu operacyjnego w chirurgii głowy i szyi

 

mgr Anita Szymańska

 

mgr Katarzyna Sołtysiak

 

mgr Renata Uczułka

 

12.40 - 13.10

 

Wykład wprowadzający:

 

Nadzór i opieka pielęgniarki anestezjologicznej nad pacjentem w Centralnym Bloku Operacyjnym podczas znieczulenia do zabiegów rekonstrukcyjnych rejonu głowy i szyi

 

mgr Katarzyna Kabacińska

 

13.10 - 13.40

 

Pielęgniarstwo operacyjne w zabiegach rekonstrukcyjnych rejonu głowy i szyi

 

mgr Beata Szmigielska

 

mgr Danuta Lewandowska

 

13.40 - 14.10

 

Wykład sponsorowany - SKAMEX

 

Skrócenie czasu poszczególnych procedur w opiece nad pacjentem przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa i polepszeniu jakości - czy to możliwe?

 

Marlena Malina

 

14.10 - 14.40

 

Specyfika opieki pielęgniarskiej u chorych z nowotworami głowy i szyi leczonych metodą brachyterapii

 

mgr Lidia Śledzińska-Rogozik

 

14.40 - 15.00

 

Wykład sponsorowany - NUTRICIA

 

Żywienie w Onkologii

 

Agnieszka Uberhman

 

15.00 - 15.10

 

Dyskusja i podsumowanie sesji

 

 

15.10 - 16.00

 

 

 

LUNCH

 

16.00 - 18.10

 

 

 

III sesja

 

 

 

Rola pielęgniarki w leczeniu interdyscyplinarnym

 

mgr Ewa Szukała

 

mgr Beata Szmigielska

 

mgr Lidia Rogozik

 

16.00 - 16.30

 

Wykład wprowadzający:

 

Znaczenie spotkań interdyscyplinarnych w leczeniu chorych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej

 

mgr Renata Uczułka

 

16.30 - 16.50

 

Leczenie żywieniowe jako wyzwanie dla pielęgniarstwa onkologicznego

 

mgr Anna Pleszewa

 

16.50 - 17.10

 

Rehabilitacja logopedyczna w leczeniu zaburzeń mowy u chorych po zabiegach onkologicznych z nowotworami głowy i szyi

 

mgr Dominika Kozłowska,

 

dr hab. Sławomir Marszałek

 

17.10 - 17.30

 

Postępowanie fizjoterapeutyczne u chorych po zabiegach onkologicznych w rejonie głowy i szyi

 

dr hab. Sławomir Marszałek

 

17.30 - 17.50

 

Wsparcie psychologiczne jako integralna część leczenia u chorych z nowotworami głowy i szyi

 

mgr Maria Kuśnierkiewicz

 

17.50 – 18.00

 

Wykład sponsorowany 3-M

 

Zakażenia krwi wewnątrz i zewnątrzkanałowe - prewencja

 

Przemysław Lenartowicz

 

18.00 – 18.10

 

Wykład sponsorowany materace Koło

 

Jakość i odpowiedni dobór materaca w procesie powrotu do zdrowia

 

Tomasz Szczeciński

 

18.10 - 18.15

 

 

 

Dyskusja i podsumowanie sympozjum

 

mgr Zofia Cwalina

 

mgr Anita Szymańska

 

ZałącznikiOrganizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Prezydent Miasta Kołobrzeg


Patronat medialny