Sympozjum Fizjoterapia w Otolaryngologii

REJESTRACJA!

Sympozjum Fizjoterapia w Otolaryngologii

 

KOMITET NAUKOWY

SYMPOZJUM FIZJOTERAPIA W OTOLARYNGOLOGII

 

prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński – otolaryngolog

 

prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski – otolaryngolog

dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz, prof. IMP - foniatra, otolaryngolog

dr hab. Sławomir Marszałek – dyplomowany osteopata, fizjoterapeuta

dr n. med. Anna Żebryk-Stopa - neurologopeda

dr n. med. Tomasz Senderek – fizjoterapeuta

mgr Paweł Büttner

14 WRZEŚNIA 2017R.

Sympozjum dla fizjoterapeutów

    Podział godzin     Temat Wykładowcy
10.00 – 10.20 Rola fizjoterapii w otolaryngologii

 

  Wojciech Golusiński, Sławomir Marszałek 

 

10.20 – 10.50

 

Diagnostyka i leczenie zaburzeń połykania jako interdyscyplinarny problem kliniczny

Jurek Olszewski

 

10.50 – 11.20

 

Zaburzenia połykania - problem interdyscyplinarny

Anna Żebryk-Stopa

11.20 – 11.50

 Postępowanie w dysfoniach w modelu holistycznym

Ewa Niebudek-Bogusz
11.50 – 12.00 DYSKUSJA

 

12.00 – 12.20

 

PRZERWA KAWOWA
12.20 – 12.50 Postępowanie fizjoterapeutyczne u chorych po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi             Sławomir Marszałek
12.50 – 13.10  Dysfunkcje barku po zabiegach operacyjnych na szyi  Maciej Górecki

13.10 – 13.30

Rola neurologopedy w procesie usprawniania chorych z nowotworami głowy i szyi

Dominika Kozłowska

13.30 – 13.45     

 

Postępowanie fizjoterapeutyczne i osteopatyczne w tzw. napięciowych bólach głowy Sławomir Marszałek

 13.45 – 14.00

Wspomaganie procesu fizjoterapii przez aplikację kinesiology-taping u chorych z porażeniem nerwu twarzowego Tomasz Senderek, Sławomir Marszałek
14.00 – 14.20  Wspomaganie psychologiczne procesu fizjoterapii w onkologii głowy i szyi  Maria Kuśnierkiewicz
 14.20 – 14.45 Zaburzenia okluzji, stawy skroniowo-żuchwowe       Paweł Büttner
14.45 - 14.50 Wykład sponsorowany: Jakość i odpowiedni dobór materaca w procesie powrotu do zdrowia

 Tomasz Szczeciński

M&K Foam Materace Koło

14.50 – 15.00 DYSKUSJA
15.00 – 15.40 LUNCH
                                   WARSZTATY
15.40 – 16.25

 

Manualne techniki mięśniowo powięziowe stosowane u chorych po leczeniu  onkologicznym w rejonie głowy i szyi

 

Sławomir Marszałek

 16.25 – 16.40  Rola aplikacji kinesiology-taping w dysfunkcjach tkankowych Pokaz praktyczny
16.40 – 17.25 Rola fizjoterapeuty/osteopaty oraz neurologopedy w terapii chorób narządu głosu

Sławomir Marszałek

17.25 – 18.20 Wywiad i badanie czynnościowe pacjenta z zaburzeniami funkcji narządu żucia w ujęciu stomatologicznym. Praktyczne wskazówki kliniczne  Paweł Büttner
 

Znalezione obrazy dla zapytania materace koło log

 

 

 


Organizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Prezydent Miasta Kołobrzeg


Patronat medialny